KURS

Arbeidsteknikk-kurs

Vi kommer på bedriftsbesøk og veileder rundt arbeidsstillinger i ulike sammenhenger, blant annet for å bevisstgjøre, og forebygge eller lindre belastningsskader.

Samt forklaring av opptrening av belastningslidelser.

 

Badevakt1-kurs

Kurset er et 16 timers kurs, fordelt ca 50/50 mellom teori i klasserom og praktiske øvelser i svømmebasseng (3 m dypt). Du må være fylt 16 år (i løpet av kalenderåret) for å delta. Svømmekrav for deltakelse er NLS sitt "Grønt Diplom" eller tilsvarende. Kurset bygger på bl.a. "Norsk Grunnkurs i førstehjelp" (NGF) fra Norsk Førstehjelpsråd(NFR). Dette er det offisielle NLS-kurset for å bli badevakt, og de som består mottar diplom. Kompetansebevis utstedes til de som er fylt 18 år.

Etter bestått kurs vil deltakerne kunne grunnleggende livredning og førstehjelp, og vil kunne ta jobb som badevakt i offentlig bad, svømmehall eller lignende fra fylte 18 år. Kurset gir nye badevakter den 
nødvendige grunnutdanning i livredning og test av fysiske ferdigheter for å kunne gjøre badevaktsjobben. Badevakten blir opplært i hvordan sikkerheten bør ivaretas i badeanlegg. Kurset tar for seg de situasjoner og utfordringer som en badevakt møter og utsettes for i hverdagen.

 

Lærerkurs i HLR/basseng

Om kurset

For lærere og assistenter i grunnskolen, barnehager, SFO osv. Bygger på rundskriv 1-2008 fra Utdanningsdirektoratet. Kursets varighet er 6 undervisningstimer:
3 timer hjerte-/lungeredning og 3 timer vannredning.

Tilbys av

Dette kuset tilbys av lokale kretser og klubber av Norges Livredningsselskap. Se hjemmesidene deres for mer informasjon. Finnes det ikke tilbud i deres område? 
Kontakt NLS sentralt på e-post eller telefon nr 22 30 22 00

Ferdighetskrav (innhold i årlig prøve)

Dette skal utføres sammenhengende:

- Hoppe/stupe fra ......m høgd 
- Svømme 100 m bryst og 100 m rygg

- Dykke og hente opp livbergingsdukke eller partner fra .....m dyp og ilandføre denne minst 20 m

- Gjennomføre hjerte-lungeredning (HLR) på øvingsdukke

I tillegg skal man:

- Vise at man kan bruke "forlenget arm" (kaste redningline, redningsbøye eller lignende)

- Gjøre greie for alarmplanen i egen svømmehall.

Kursmateriell

Vi kjøper inn matriellpakken for lærerkurset.

Denne inneholder:

- Kursheftet "Norsk Grunnkurs Førstehjelp"

- Kursheftet "Sikkerhet i svømmehall"

- Kompetansebevis for lærereDet er også mulig å kjøpe løse kompetansebevis for årlig livredningsprøve.

Årlig livredningsprøve

Ferdighetene bør holdes ved like ved å avlegge årlig livredningsprøve.

 

DHLR-kurs

Før Brukerkurset for hjertestartere (DHLR-kurset)

1. skal du beherske basal HLR etter gjeldende retningslinjer. Du bør derfor ha deltatt på et HLR-kurs med godkjent instruktør i løpet av de siste månedene eller ha god trening i HLR etter gjeldende retningslinjer fra egen tjeneste/arbeidsplass.

2. skal du minst én uke før kurset ha fått tilsendt kursboka fra din instruktør, og lese denne grundig før kurset.

NRR-godkjenning som DHLR-utøver

1. krever at har deltatt på "Norsk grunnkurs i DHLR"

2. og godkjennes som DHLR-utøver av en NRR-godkjent DHLR-instruktør.

Vedlikehold av godkjenning (DHLR)

Minimumskrav for å vedlikeholde status som NRR-godkjent DHLR-utøver er at du kan dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter (gjerne på s. 22 i kursboka):

1. To ganger i året skal du gå gjennom gjeldende DHLR-handlingsplan/algoritme (s 22 i kursboka) og trene på minst to hjertestansscenarier (s 23-26 i kursboka) sammen med andre godkjente DHLR-utøvere.

2. Annethvert år skal dessuten du ta repetisjonskurs med gjennomgang av gjeldende DHLR-handlingsplan/algoritme (s 22 i kursboka) og trene på minst fire hjertestansscenarier (s 23-26 i kursboka) sammen med godkjent DHLR-instruktør.

Den enkelte tjeneste, organisasjon eller arbeidsgiver kan sette strengere krav.