Dyp muskelmassasje

SVENSK KLASSISK MASSASJE

Den svenske klassiske massasjen er verdensberømt. Gjennom knaing, glidninger og trykk løser massasjen opp spenninger i hele kroppen og gir en behagelig og skjønn avslapning. Regelmessig massasje fjerner tretthet og smerte i skuldre, rygg og nakke. Du føler deg roligere, mykere og mer bevegelig.

Den klassiske massasjen har aner langt tilbake i tid – fra Kon-Fu-Tse for 5000 år siden. I løpet av de siste årene har forskningsstudier vist klare resultater som viser hvorfor massasje har så positive effekter; hvilehormoner frigjøres, blodsirkulasjon øker, musklenes spenning avtar osv. Massasjens viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen som kan oppstå pga dårlig arbeidsstilling eller anstrengelse av en eller annen art, men kan også ha mer følelsesmessige årsaker som stress, sinne og angst. Slike spenninger setter seg også kroppen og kan ofte gi smerter i f.eks rygg, skuldre, nakke, hofter og knær. Den klassiske massasjen er en av de viktigste behandlingsmetodene mot muskelspenninger og har stor betydning for velvære for kropp og sjel.

 

Bedriftsmassasje

Vi drar ut til bedriftene hvor vi utfører massasje og også tilbyr arbeidsteknikkurs. De ansatte i bedriften kan selvfølgelig også få behandling på vår klinikk om det er ønskelig. Vi tilpasser oss hele tiden kundens ønsker og behov.

Når vi besøker våre kunder trenger vi bare et par stoler og et rom på min. 7 kvm for å gjennomføre massasje. Resten av nødvendig utstyr som benk, krem og handduker har vi med oss ut til bedriftene.

Hoteller gjør også avtaler med oss hvor vi gir gjester massasje på hotellet eller hvor hotellet velger å tilby sine gjester massasje på vår klinikk. Er hotellet vertskap for et seminar eller en konferanse, kan vi også leies inn. Vår erfaring er at det er særdeles populært når deltakerne kan få litt avkobling i form av massasje.

Det er opp til hver enkelt bedrift hvor stor avtale den vil ha med KNA. Tilbudet kan tilpasses fra bedrift til bedrift etter behov og økonomi.

Klarer vi å redusere sykefraværet med én dag i snitt per ansatt, har bedriften allerede spart inn utlegget de har på tiltaket.

Andre positive faktorer som kommer inn som et resultat av massasjen er for eksempel økt effektivitet, bedre humør, større trivsel og mer lojalitet til en bedrift som sørger for sine ansatte.

Bedriften får også fratrekk på skatten for beløpet brukt på massasje.

Vi tilbyr behandlinger på enten 25, 45, 60 eller 90 min.

Klippekort: 10-50 klipp 300/500/600 kr.

Fakturering: 340/530/620/1000 kr.

 

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Denne forståelsen sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Teoretisk og praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for forståelse av sammenhenger når det gjelder smerter, plager og funksjonsproblemer, samt hvordan dette virker inn på funksjonsevne og livskvalitet.
Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt. Sentrale elementer i denne prosessen er:

  • Gjennomgang av sykehistorie (inkludert sosiale forhold og forventninger).

  • Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.

  • Detaljert bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.

  • Spesifikke undersøkelser og tester.

  • Vurdering av pasienten/brukerens ressurser og endringspotensial.

  • Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsproblemer.

  • Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt.

Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen. Både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling dokumenteres i journaler og rapporter.

Både i forebygging og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. I det forebyggende arbeidet tas det utgangspunkt i både funksjonsundersøkelse og funksjonsevne i forhold til omgivelsenes krav, med søkelys på tilpasninger og tilrettelegging. I arbeidslivet har fysioterapeuten en rådgivende og veiledende funksjon når det gjelder arbeidsplassens utforming, arbeidsutstyr, organisering og tilrettelegging av arbeidet og funksjonell kroppsbruk. Dette for å bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser og forebygge muskel- og skjelettplager.

 

Akupunktur

Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. De opplysningene som kommer frem blir ført i en journal.

Under intervjuet stilles det spørsmål om plager og symptomer. Akupunktøren er interessert i hvor lenge du har hatt plagene, hva som forverrer eller lindrer dem, osv. I tillegg ser akupunktøren på tungen og tar pulsen.

Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker.

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter som sitter på kroppens fjorten energibaner.

Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles i tillegg til plagenes varighet.

Noen vil kanskje si at det gjør vondt, men langt de fleste vil si at akupunktur ikke er vondt. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler. Litt ubehag vil nok de fleste kjenne, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er satt skal den beveges for å komme i riktig stilling. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet skal pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står. Dette kalles De Qi.

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder.

Under og etter behandling opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede.

Andre følelser kan også dukke opp – og er helt naturlig. Noen pasienter kan få en svak prikkende eller en nummen følelse der nålene sitter, noe som bare indikerer at Qi beveger seg og behandlingen virker. Du kan oppleve ømhet rundt stikket etter behandling.

 

Fotsoneterapi

Med fotsoneterapi menes en behandlingsform der en behandler soner og punkter på føttene med trykkmassasje.

Fotsoneterapi er en bioholografisk metode som bygger på kunnskapen om hvordan kroppens deler og organer gjenspeiler seg i soner under føttene. Ved å behandle disse sonene etter ulike systemer stimuleres kroppen til bedre balanse og helbredelse.

Soneterapi er trykk- og massasjebehandling på reflekssoner under føttene. Reflekssonene på føttene har forbindelse med hele kroppen, og påvirker alle kroppens organer og deler. Behandlingen virker utrensende, stimulerende og harmoniserende, og kan hjelpe mot flere typer plager.

Soneterapi er en av verdens eldste former for legekunst.

Den er en av de mange metoder som baserer seg på det såkalte holografiske prinsipp, også kalt eciwo, dvs at helheten avspeiler seg i en liten del av organismen (f eks som enhver celle inneholder informasjon om hele kroppen). Ved trykkmassasje på reflekssonene kan hele organismen påvirkes: indre organer, hormonsystem, muskel- og skjelettsystem, sanseorganer osv. Soneterapi stimulerer de indre organers funksjon, løser opp blokkeringer og øker blodsirkulasjonen. Ved å massere reflekssoner kan blokkeringer og stagnasjoner løses opp slik at den naturlige sirkulasjonen av energi, blod og lymfe opprettholdes og kroppen regenereres mere effektivt.

Fotsoneterapeutene mener altså at når det oppstår sykdom i et organ eller i et område av kroppen, vil det føre til at tilsvarende soner på føttene blir ømme ved trykk. Ved trykkmassasje på de sonene, kan den aktuelle sykdommen lindres.